Klužínek, okr. Prostějov - střešní taška, oplechování komínů a vikýřů

Klužínek - parotěs, nadkrokevka Bauder PIR