Obědné - tesařská konstrukce střechy z KVH hranolů, záklop z OSB, parotěs z SBS asfaltových pásů s Al, tepelná izolace EPS 100/150, TPO folie Bauder Thermoplan T15